• КА-2-63

  Ръкохватка 60х25 с челен прорез за стъкло

  KA-08

  Люлка за ръкохватка Ф 50-колонка 40X40

  KA-08-1

  Стойка за ръкохватка Ф50-колонка 40X40

  KA-11-2

  Подов фланец за колонка 40X40

  KA-14-3

  Тапа за ръкохватка 60Х25

  KA-14-4

  Тапа за ръкохватка 80Х30

  KA-15

  Тапа за колонка 40Х40

  KA-19-60

  Гривна за ръкохватка 60Х25

  KA-19-80

  Гривна за ръкохватка 80х30

  KA-28-3

  Стъклодържач разглобяем за колонка 40Х40

  KA-29-3

  Стъклодържач за права повърхност разглобяем

  KA-41

  Тапа за 14х14

  KA-45-1

  Коляно на 90 за 14х14

  KA-45-2

  Коляно на 135 за 14х14

  Правоъгълен парапет

  KA-45-3

  Раздвижен ъгъл за 14х14

  КА-14-1

  Тапа за 60х25

  КА-14-2

  Тапа за 80х30

  КА-42

  Гривна за 14х14

  КА-24-65

  Раздвижно коляно за 60х25 с двойна панта